Gašper Muhvič
Slovenian

About me

O meni

Hi, I am Gašper Muhvič, a 17 year old computer science student at Vegova Ljubljana.

Živjo, sem Gašper Muhvič, 17-letni dijak računalništva na Vegovi v Ljubljani.

I like programming and doing maths.

Rad imam programiranje in matematiko.

In my spare time I go outside and do sports.

V prostem času hodim ven in se ukvarjam s športom.


Education

Izobrazba


My projects

Moji projekti

project Mbappe

projekt Mbappe

have RPA 5

met RPA 5

VEGOVA TESTI

VEGOVA TESTI


Cool people (with websites)

Kul ljudje (s spletnimi stranmi)